A Pécsi Közterület-felügyelet állást hirdet ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére

 

Teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, munkavégzés helye: 7621 Pécs, Kóczián Sándor u. 1.

 

Ellátandó feladatkörök: A 29/2012. (lll.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 16. pont pénzügyi és igazgatási feladatkör ll. besorolási osztályban.

 

Ellátandó feladatok: ügyintézői feladatok.

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXClX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • érettségi, közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés
 • felhasználói, gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • legalább 1-3 év irodai munkában szerzett szakmai tapasztalat
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz a kinevezéstől számított harminc napon belül, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLll. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • UNIKER program ismerete
 • DMS One program ismerete
 • Közigazgatási alapvizsga
 • Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
 • Idegen nyelvi társalgási szint

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (lV.23.) 1. sz. melléklete szerint
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan

 

A munkakör legkorábban 2022. július 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2022. július 01.

 

A pályázat benyújtásának módja elektronikus úton a ktf@ph.pecs.hu e-mail címen keresztül.

 

Pécs, 2022. június 23.