Feladataink

A közterület-felügyelők feladatai a közrend, közbiztonság fenntartásában:

 • A lakosságot leginkább zavaró közterületi jogsértések megelőzése, megakadályozása, megszűntetése.
 • Közterületen, egyenruhás jelenlét biztosításával hozzájárulni a bűnmegelőzéshez, ezáltal az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének növeléséhez.
 • A rendvédelmi szervekkel, társhatóságokkal és civil szervezetekkel együttműködve végrehajtott akciókkal, járőrtevékenységgel hozzájárulni a közterületek rendjének fenntartásához, az önkormányzati vagyon védelméhez.
 • A közterületek jogszerű használatának, a közterületeken folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének az ellenőrzése.

A közterület-felügyelők feladatai a köztisztaság fenntartásában:

 • A közterületek, közparkok tisztaságának, általános,- rendeltetésszerű állapotának folyamatos felügyelete, az épített és természeti környezet védelme.
 • A települési szilárd és folyékony hulladékok, a veszélyes és a kommunális hulladékok illegális lerakásának megelőzése, magakadályozása.
 • A közterületen történő szemetelés és az ebtartással összefüggő közterületi szennyezés megelőzése továbbá a közterületi dohányzási tilalmak betartásának ellenőrzése.
 • A hó eltakarítással és síkosság-mentesítéssel, valamint a lakossági lomtalanítással kapcsolatos rendészeti, – hatósági, ellenőrző – tevékenységek végrehajtása.

Az Állategészségügyi Szolgálat feladatai:

 • A város közigazgatási határain belül, illetve egyéb megállapodás szerint a belterületen, a háziasított állatfajok kóbor egyedeinek befogása, elhelyezése és lehetőség szerint az eredeti vagy új gazdához való juttatása.
 • Az önkormányzatok jegyzői által elkobzott kutyák, egyéb állatok átvétele és elhelyezése.
 • Az állategészségügyi hatóság rendelkezésére a veszettségre ill. veszettség fertőzöttségre gyanús húsevő emlősállatok 90 napos megfigyelése.

Az Állategészségügyi Szolgálat szolgáltatásai:

 • Az elkobzott és tovább tartani nem szándékozott kutyák átvétele a lakosságtól és lehetőség szerint gazdához juttatásuk a Misina Természet és Állatvédő egyesület segítségével.
 • Térítési díj ellenében a veszettség szempontjából aggályos húsevő emlősállatok 14 napos megfigyelése.

A Mezőőrök feladatai:

 • termőföldek őrzése
 • a termőföldön lévő termények, termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények, földmérési jelek védelme
 • Közös közterületi járőrszolgálat a felügyelőkkel

Ingyenesen hívható zöld szám:
(80) 203-957