A Pécsi Közterületfelügyelet bemutatása

 

A közterület–felügyeletnek a közrend, közbiztonság, a településen kialakított rendjének és a rend fenntartásában, az önkormányzati vagyon védelmében, a tömegközlekedést szolgáló járművek állagának, tisztaságának megóvásában van fontos szerepe.  A közterület-felügyeletet községi, városi képviselő-testület, megyei jogú város közgyűlése, a fővárosi kerületek képviselőtestülete a hivatal belső szerveként, vagy önálló költségvetési szervként hozhatja létre. A Pécsi közterület-felügyelet önálló költségvetési szervként működik.

A közterületek tisztaságának, rendezettségének, rendjének fenntartása érdekében a 3/1983. (I.29.) MT rendelete létrehozta a fővárosi felügyeletet, és ezzel megalapozta a közterület- felügyeletek jogalapját további településeken is.  Az 1984. évben a 16/1984. (III.18.) MT rendelet további településeket hatalmaz fel közterület-felügyeletek megalakítására. Ezek a speciális hatáskörű szervek a 80.-as évektől kezdve mai napig megtalálhatók. Első felügyeletek a városokban, valamint a gyógy és üdülőterületeken alakultak meg, ilyen megalakuló szervezetek voltak Pécs, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Győr, Hévíz, valamint a Balatoni településeken.

2013 január 01. napjától a közterület-felügyelők rendészeti feladatot ellátó hivatalos személyek, akik jogosultak igazoltatásra, ruházat, csomag – gépjármű átvizsgálásra, személy visszatartására, előállítására, kényszerítő eszközök használatára.

A közterület-felügyeletről szóló  1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pont meghatározza a közterület fogalmát.

Közterület : a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.

1984 évben a fővárosi közterület-felügyelet megalakulását követő évben jött létre a Pécsi felügyelet. Korábban, még a tanácsi rendszerben a tanácson belül működött 6 fővel. A rendszerváltást követően a létszámot folyamatosan emelték, az egyre növekvő feladatok ellátásához mérten. 1996. évben a felügyelet létszáma elérte a 18 főt.

Jelenleg a felügyelet létszáma 55 fő  – amelyből 30 fő  teljesít szolgálatot közterület felügyelőként. Vannak még gyepmestereink, mezőőreink, operátoraink, és ügyintézőink.

 „Poldi programunk” keretén belül 5 főt foglalkoztatnuk.