Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2017.10.02.-2017.10.06-ig  az ebtartási szabályok betartását fokozottan ellenőrizzük Kertváros ,illetve Uránváros területén!

A vonatkozó jogszabályokat az alábbiakban közöljük!

Veszélyeztetés kutyával: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. §-a szerint: „(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya kivételével – póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja, c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja, d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést követ el. (2) Aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot.” A jogszabályalkotó célja a tényállás megfogalmazásával a közterületek és nyilvános helyek zavartalan használata, az emberek testi épségének megvédése, a kutyatámadásokból fakadó személyi sérülések számának visszaszorítása. A szabálysértés elkövetője az lehet, akinek a kutya a felügyelete alatt áll. Ez rendszerint a kutya tulajdonosa, de lehet pl. ideiglenes őrzéssel, kutyasétáltatással megbízott személy, családtag vagy a kutyát birtokban tartó személy. Az is elköveti a szabálysértést, aki az állatot jogtalanul tartja magánál (pl. eltulajdonította). A tényállás többféle elkövetési magatartást fogalmaz meg. Az a) pont alatti esetek: egyfelől amikor az elkövetési magatartás helyszíne is meghatározott, kizárólag akkor valósul meg a szabálysértés, ha a kutya a település belterületén a közterületre kerül ki felügyelet nélkül. Felügyelet nélkül van a kutya, ha gazdája nincs olyan helyzetben, hogy a kutyát visszatarthassa, kikerül a felügyelete alól, ha olyan messze van, hogy nem tudja megakadályozni azt, hogy a kutya a sértettet megtámadja. Másfelől megvalósul a szabálysértés, ha a kutyát hosszabb időn át kóborolni hagyják, teljesen egyedül engedik ki, ilyenkor a magánterületen megtalálva is felelősségre vonható az állatot felügyelő személy. Aki a település közigazgatási területén kívülre viszi a kutyát, és ott engedi szabadon, nem követ el szabálysértést. Elhatárolandó az a) pontba tartozó elkövetési magatartástól az az eset, amikor a kutya gazdája nem teszi meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy kutyája ne juthasson az útra, és az eb az úttesten közlekedő járművekre támad (embereket nem támad meg, az úton csatangol). Ebben az esetben a közrend védelmén túl, egy speciálisabb jogtárgyat, a közúti közlekedés biztonságát sérti az elkövető, ezért magatartása a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértésnek minősül, és a szabálysértési eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik. A b) pontban foglalt esetben a szabálysértés természeti (=olyan földterület, melyet elsősorban természet közeli állapotok jellemeznek), védett természeti területen (=védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított földterület) és vadászterületen (=az a föld- vagy vízterület, amely kiterjedése a 3000 hektárt eléri, szemközti határvonalainak távolsága legalább 3000 méter, ahol a vad a szükséges táplálékot megtalálja, természetes szaporodási feltételei és mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma adott) követhető el, a jogszabály pórázkötelezettséget ír elő. A c) pontba foglalt elkövetési magatartás speciális helye a közforgalmú közlekedési eszköz, ilyenre csak pórázzal és szájkosárral vihető fel a kutya, kivéve a vakvezető és mozgáskorlátozottat segítő eb. A d) pontban felsorolt területek mind nyilvános helyek, ezeknek a területére a kutya bevitele is szabálysértést valósít meg. A tiltást egészségügyi és higiéniai szempontok indokolják. A (2) bekezdés a harapós természetű kutyák zárt helyen tartását, vagy a bejáraton erre utaló figyelmeztetés elhelyezését teszi kötelezővé. A harapós kutya magánterületen (pl. kertben) való szabadon tartása a vagylagosságból következően csak akkor szabálysértés, ha erre utaló figyelmeztetés nincs a kapun elhelyezve.